Windykacja

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE

SZYBKA WINDYKACJA

E-SĄD

Windykacja polubowna

Prowadząc działania polubowne staramy się przemówić dłużnikowi do rozsądku. Formy perswazji przyjmują postać zarówno telefoniczną jak i pisemną. Na tym etapie windykacji najważniejszy jest dialog. Prowadzimy negocjacje, przekonujemy do spłaty zadłużenia.