Nasze specjalizacje:

Windykacja

Specjalizujemy się w kompleksowej windykacji należności. Świadczymy windykację: sądową, polubowną oraz terenową. W ramach windykacji sądowej prowadzimy sprawy w trybie klasycznym oraz przyspieszonym (e-Sąd). Sporządzamy pozwy, uzyskujemy nakazy zapłaty i wyroki zaoczne.  Reprezentujemy Klientów w relacjach z komornikami. W ramach windykacji polubownej  stosujemy techniki perswazyjne oraz bierzemy udział w negocjacjach i mediacjach. W ramach windykacji terenowej prowadzimy działania poza siedzibą Kancelarii. Przeprowadzamy wywiad środowiskowy, odwiedzamy dłużników w domach. Do każdej sprawy windykacyjnej podchodzimy indywidualnie. Najpierw przeprowadzamy bezpłatną analizę, badając charakter i potencjał sprawy.  Nasze honorarium uzależnione jest od wysokości przedmiotu sporu oraz  narzędzi windykacyjnych których użyjemy w celu szybkiego odzyskania należności. Jeśli chcesz pokoju gotuj się do wojny. Jeśli chcesz spokoju powierz odzyskanie długu Kancelarii Bellum.

 

Porady Prawne

Specjalizujemy się we wszystkich sprawach na styku prawa i nieruchomości. Niezależnie czy  sprawa dotyczy spadku, rozwodu, współwłasności, wynajmu czy egzekucji komorniczej nasi doświadczeni prawnicy znajdą rozwiązanie skrojone na miarę twoich potrzeb. Weźmiemy udział w negocjacjach, sporządzimy umowę ,przygotujemy ekspertyzę, doradzimy prawnie.  Jeśli szukasz rozwiązania znajdziesz wiele dróg ale ta właściwa prowadzi do Kancelarii Bellum.

 

 

Odszkodowania Komunikacyjne

 

Jesteśmy zespołem świadczącym usługi polegające na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w imieniu osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a także w innych zdarzeniach, których skutkiem był rozstrój lub uszczerbek na zdrowiu. Oferujemy również swoje usługi dla rodzin ofiar, które poniosły śmierć w wyniku wypadków komunikacyjnych.


Nasz zespół cechuje wysoki poziom kwalifikacji zawodowych oraz dbanie o standardy etyczne, przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu każdego indywidualnego klienta.


Nasi najbardziej doświadczeni współpracownicy mają wieloletnią praktykę w obsłudze spraw odszkodowawczych, w związku z czym mogą być Państwo pewni, że sprawa będzie prowadzona uczciwie i z dbałością o interes Klienta.

 

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc Poszkodowanym oraz wykonuje wszelkie niezbędne czynności zmierzające do uzyskania możliwie najwyższego odszkodowania oraz pozostające w związku z wypadkiem komunikacyjnym, wliczając w to m.in.:
• oszacowanie i udokumentowanie należnych świadczeń odszkodowawczych
• zgromadzenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania
w sprawie o odszkodowanie
• zgłoszenie roszczeń i reprezentowanie osoby Poszkodowanej w trakcie postępowania likwidacyjnego przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym
• wytoczenie powództwa i reprezentowanie osoby Poszkodowanej w procesie sądowym cywilnym przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu (gwarantujemy zastępstwo na rozprawie przez radcę prawnego lub adwokata)
• pomoc w zwolnieniu osoby Poszkodowanej od ponoszenia kosztów sądowych w procesie cywilnym
• prowadzenie negocjacji ugodowych w trakcie postępowania likwidacyjnego oraz na etapie postępowania sądowego
• reprezentację osoby Poszkodowanej w toku dochodzenia/śledztwa prowadzonego w sprawie  wypadku komunikacyjnego
• reprezentację osoby Poszkodowanej w procesie karnym przeciwko sprawcy wypadku


Prowadzimy sprawy, w których Poszkodowany nie występował lub nie uzyskał należnych mu świadczeń odszkodowawczych.