Doradztwo Prawne

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

PROFESJONALIZM

EFEKTYWNE DORADZTWO

Doradztwo Prawne

Poszczególne czynności:

 

●  Udzielenie porady prawnej 100 – 250 PLN

●  Przygotowanie, analiza i weryfikacja umowy 100 -500 PLN

●  Sporządzenie porozumienia, regulaminu 100 -500 PLN

●  Nadzór prawny nad realizacją kontraktu 100 - 300 PLN

●  Sporządzenie opinii prawnej 100 -500 PLN

●  Prowadzenie negocjacji 200 - 500 PLN

●  Pomoc prawna przy rejestracji, likwidacji działalności gospodarczej 200 - 500 PLN

●  Przygotowanie pisma, wniosku, podania 100 - 300 PLN

 

Podane ceny są cenami Netto.