Doradztwo Prawne

UPRAWNIENIA ZAWODOWE

PROFESJONALIZM

EFEKTYWNE DORADZTWO

Doradztwo Prawne

Poszczególne czynności:

 

●  Udzielenie porady prawnej 200 – 500 PLN

●  Przygotowanie, analiza i weryfikacja umowy 500 -1000 PLN

●  Sporządzenie porozumienia, regulaminu 500 -1000 PLN

●  Nadzór prawny nad realizacją kontraktu 1000 - 3000 PLN

●  Sporządzenie opinii prawnej 1000 - 2000 PLN

●  Prowadzenie negocjacji 1000 - 2000  PLN

●  Pomoc prawna przy rejestracji, likwidacji działalności gospodarczej 1000 PLN

●  Przygotowanie pisma, wniosku, podania 500 - 1000 PLN

 

Podane ceny są cenami Netto.