Chcę
Typ
Region
Miejscowość
Cena
Metraż
Pokoje
Odszkodowania

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

Z NAMI DOSTANIESZ WIĘCEJ

KONCENTRACJA NA POTRZEBACH

Odszkodowania

 

Jesteśmy zespołem świadczącym usługi polegające na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w imieniu osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a także w innych zdarzeniach, których skutkiem był rozstrój lub uszczerbek na zdrowiu. Oferujemy również swoje usługi dla rodzin ofiar, które poniosły śmierć w wyniku wypadków komunikacyjnych.


Nasz zespół cechuje wysoki poziom kwalifikacji zawodowych oraz dbanie o standardy etyczne, przy jednoczesnym priorytetowym traktowaniu każdego indywidualnego klienta.


Nasi najbardziej doświadczeni współpracownicy mają wieloletnią praktykę w obsłudze spraw odszkodowawczych, w związku z czym mogą być Państwo pewni, że sprawa będzie prowadzona uczciwie i z dbałością o interes Klienta.

 

Kancelaria oferuje kompleksową pomoc Poszkodowanym oraz wykonuje wszelkie niezbędne czynności zmierzające do uzyskania możliwie najwyższego odszkodowania oraz pozostające w związku z wypadkiem komunikacyjnym, wliczając w to m.in.:
• oszacowanie i udokumentowanie należnych świadczeń odszkodowawczych
• zgromadzenie wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania
w sprawie o odszkodowanie
• zgłoszenie roszczeń i reprezentowanie osoby Poszkodowanej w trakcie postępowania likwidacyjnego przed Towarzystwem Ubezpieczeniowym
• wytoczenie powództwa i reprezentowanie osoby Poszkodowanej w procesie sądowym cywilnym przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu (gwarantujemy zastępstwo na rozprawie przez radcę prawnego lub adwokata)
• pomoc w zwolnieniu osoby Poszkodowanej od ponoszenia kosztów sądowych w procesie cywilnym
• prowadzenie negocjacji ugodowych w trakcie postępowania likwidacyjnego oraz na etapie postępowania sądowego
• reprezentację osoby Poszkodowanej w toku dochodzenia/śledztwa prowadzonego w sprawie  wypadku komunikacyjnego
• reprezentację osoby Poszkodowanej w procesie karnym przeciwko sprawcy wypadku


Prowadzimy sprawy, w których Poszkodowany nie występował lub nie uzyskał należnych mu świadczeń odszkodowawczych, jak również sprawy, gdzie właściwe Towarzystwo Ubezpieczeniowe lub inny podmiot odpowiedzialny za wypadek wypłacił Poszkodowanemu jedynie część odszkodowania lub dokonał jego zaniżenia.

 

Przewidujemy możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek komunikacyjny nawet do 20 lat wstecz. W każdym przypadku oferujemy bezpłatną analizę sprawy oraz weryfikację dotychczas wypłaconych kwot.


Reprezentujemy wszystkich Poszkodowanych uczestniczących w ruchu drogowym:
• kierowcy (samochód/motocykl)
• pasażerowie
• rowerzyści
• piesi